Porriga frågan
Sprut? Detta undrar jag över. Vem vet svaret?